Review sách tuần 8: "Phát huy tiền năng cũng NLP" - Tập 2

Phát huy tiềm năng cùng NLP 

- Anné Linden & Kathrin Perutz -
(Tập 2)


Tiếp theo tập 1, sau khi nói về bản thân chính chung ta, về nhưng giác quan nội tại, neo cảm xúc... Thì ở tập 2, tác giả nói về cách giao tiếp ứng xử với mọi người. Tác giả chia làm 7 phần, mỗi phần nói về một nguyên tắc nền tảng của NLP. 
  1. Ý nghĩa của giao tiếp chính là phản hồi mà bạn nhận được 
  2. Bạn có tất cả những nguồn lực mà bạn cần 
  3. Thành công là khả năng đạt được những kết quả như mong đợi 
  4. Bạn có thể biến thất bại thành thông tin phản hồi 
  5. Vấn đề địa lý không phải là giới hạn 
  6. Có một ý định tích cực đằng sau mỗi hành vi 
  7. Luôn có nhiều lựa chọn 
Về cuốn sách này, nó là một cuốn sách đặc biệt để phát triển bản thân, nó viết về những gì bạn đã biết. Điểm chính khi đọc quyển sách này không phải nằm ở những thông tin mới mẻ, mà là học cách sử dụng những thông tin bạn có trong tay nhưng không biết hoặc chưa dùng đến.

Quyển sách này viết cho bạn và về bạn. Mục đích của nó là giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình, bất kể đó là gì – để mở ra những lựa chọn cụ thể cho bạn.

Vì vậy, xin bạn đừng đọc suông mà hãy sử dụng nó! Những kỹ năng đề cập trong quyển sách này sẽ chẳng có lợi ích gì, trừ khi bạn thực hành chúng. Chúng không phải là những gợi ý trí tuệ, cũng không phải là những giải pháp trí tuệ. Thậm chí nếu bạn đã quen với việc giải quyết vấn đề bằng logic và lý luận thì hãy tạm ngưng cách suy nghĩ đó để tiếp nhận quyển sách này. Hãy để nó phát huy phép mầu của mình. Hãy để nó khơi dậy phép mầu trong bạn.

Hi vọng với cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra rằng bộ não là nơi thú vị nhất mà bạn từng biết!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Review sách tuần 12: "Bay cùng những ước mơ"

Review sách: "Tiểu sử Steve Jobs"

Review sách: "Buổi Chiều Windows"