Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2017

Review sách tuần 1: "THUYẾT SAO CHO PHỤC"

Hình ảnh
THUYẾT SAO CHO PHỤC Tác giả: Suasan M. Weinschenk - Dịch giả: Uông Xuân Vy & Trần Đăng Khoa Cuốn sách được viết bởi một Tiến sĩ ngành tâm lý học hành vi. Bà áp dụng những nghiên cứu về tâm lý học và khoa học thần kinh vào các tình huống trong kinh doanh. Mở đầu cuốn sách tác giả đã nêu ra 7 nguồn động lực rồi từ đó từng chương bà đi sâu vào từng nguồn động lực, cách làm chủ cũng như tận dụng chúng.  Mở mỗi chương tác giả đưa ra những ví dụng về những nghiên cứu, thử nghiệm đã được các nhà khoa học thực nghiệp về tâm lý con người, những ví dụ giả định hay chính những ví dụ về cuộc sống của tác giả, rồi sau mỗi ví dụ là những CHIẾN LƯỢC tác giả đưa ra để chúng ta áp dụng. Thuyết sao cho phục là một cuốn sách đi sâu tìm hiểu về những thói quen, hành vi, nhu cầu... cách chúng diễn ra, hình thành và điều khiển chúng. Sách giúp ta hiểu sâu hơn về bộ não của chính chúng ta, cả về cấu trúc sinh lý cũng như tâm lý học. Để từ đó chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều điều diễn ra hằng ngày, nhữ